0
Menu

Pravila privatnosti

Pravila o privatnosti:

 

Pravila privatnosti pružaju temeljne informacije o vrsti i načinu na koji  obrađujemo Vaše osobne podatke. Molimo Vas da ih pročitate te nas u slučaju pitanja kontaktirate na mail ili putem kontaktnog obrasca.

 

Segment poslovanja MOREL shopping j.d.o.o. koji se odnosi na obradu osobnih podataka podlježe relevantnim zakonskim propisima te je kao takav strogo reguliran. Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/678 Europskog vijeća i Parlamenta (General Data Protection Regulation – GDPR) i važećim zakonima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, tvrtka MOREL shopping j.d.o.o, kao Prodavatelj i voditelj obrade Vaših osobnih podataka, aktivno djeluje u tom segmentu te poštuje načela zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka.

 

Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke MOREL shopping j.d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u navedene svrhe.

 

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan sud u Zagrebu na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

 

Vrsta podataka koje obrađujemo ograničena je na sljedeće:

 

– osobne podatke potrebne za nesmetani proces registracije korisnika

– osobne podatke potrebne za operativnu provedbu narudžbe, plaćanja te dostave naručenog proizvoda

– osobne podatke iz korespondencije kupaca / korisnika s Voditeljem obrade (uključujući njihov sadržaj) te

– podatke o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies)

 

Svrha obrade podataka ograničena je na sljedeće slučajeve:

 

– sklapanje ugovora o kupoprodaji i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz njega

– marketinške svrhe

– svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.

 

Osobne podatke arhiviramo te štitimo na način te utrajanju propisanom relevantnim zakonskim propisima i Uredbom o zaštiti podataka.

 

Komuniciranje podataka prema trećima ograničena je na sljedeće slučajeve:

 

– u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza

– u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka

– u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu

– u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te

– u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

 

MOREL shopping j.d.o.o zadržava pravo Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je niže navedeno:

 

– Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun tvrtke, odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.)

– Pravnom sljedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena uslijed podjele, pripajanja, restrukturiranja ili drugog prijenosa kontrole u društvu

– Drugim primateljima kojima je MOREL shopping j.d.o.o ovlašten ili obavezan otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa

 

Pravila o zaštiti privatnosti

 

Propisani uvjeti reguliraju ugovorni odnos kupca i prodavatelja, sklopljen trenutkom narudžbe proizvoda te podliježu važećim zakonskim propisa. Kupac i prodavatelj definirani su niže:

 

Prodavatelj – trgovačko društvo MOREL shopping j.d.o.o.

 

Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda naručila proizvod putem popunjavanja elektronskog formulara na web trgovini www.kupisve.hr u vlasništvu MOREL shopping j.d.o.o.

 

Korisnik – svaka osoba koja pregledava sadržaj dostupan na internet trgovini www.kupisve.hr, u vlasništvu MOREL shopping j.d.o.o.

 

Propisani uvjeti u potpunosti reguliraju proces naručivanja, plaćanja te isporuke proizvoda kao i prava kupca na povrat, zamjenu odnosno reklamaciju proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo promjene propisanih uvjeta, osiguravajući pritom usklađenost sa zakonskim propisima.

 

Prava Korisnika

 

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanjem iste može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica odnosno  onemogućiti pristup informacijama o našim proizvodima.

 

Niže je popis prava koje svaki korisnik zadržava i nakon davanja privole za obradu osobnih podataka:

a) Pravo na pristup:

Na vaš upit, dostaviti ćemo vam potvrdu o tome obrađujemo li se vaši osobne podatke te omogućiti pristup vašim podacima, uključujući cjelovite informacije o vrsti podataka, svrsi obrade te primateljima kojima su podaci otkriveni.

Pri obradi zahtjeva za pristup podacima dužni smo potvrditi Vaš identitet, pa je moguće da vas dodatno kontaktiramo. Takodjer zadržavamo pravo naplate asminstratorske naknade u slučaju neutemeljenih te opetovanih zahtjeva.

 

b) Pravo na ispravak podataka: 

Imate pravo ispraviti vaše osobne podatka koji je netočan ili nepotpun. Korisnici mogu i sami osvježiti svoje osobne podatke preko korisničkog sučelja no u svakom slučaju možete nas kontaktirati.

 

c) Pravo na brisanje: 

Kao fizička osoba imate pravo zahtijevati brisanje svih svojih osobnih podataka koje imamo. Međutim, uzmite u obzir da to nije apsolutno pravo, pa tako, primjerice, ne nadilazi naše zakonske obveze da čuvamo računovodstvene podatke.

Brisanje svojih osobnih podataka možete zahtijevati kada Vaši podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu zbog koje su izvorno prikupljeni odnosno obrađeni (primjerice, ako otkažete sve usluge koje ste koristili kod nas). Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.

 

d) Pravo na povlačenje privole:

Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.

e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka.

f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Pratite nas